Pragnienie Jezusa

 

Pragnę , Ażeby kapłani  głosili to wielkie miłosierdzie moje względem dusz grzesznych . Niech się nie lęka do mnie zbliżyć grzesznik . Palą mnie płomienie miłosierdzia , chcę je wylać  na dusze ludzkie . ( Dz.n.50)

  Powiedz zbolałej ludzkości , niech się przytuli  o miłosiernego Serca  Mojego , a Ja ich napełnię pokojem.

          Pan Jezus Chrystus Król Miłosierdzia   Mówi    - Dzieci Moje ,przynoszę wam Mój  pokój ,którego świat  nie może wam dać .Przyjmijcie Moją Miłość ,która niesie wam prawdziwy pokój i radość płynące z Mojego przebitego Serca . Przyjdźcie do Mnie i bądźcie błogosławieni ,którzy czynicie pokój w Moim Imieniu .Wy wszyscy ,którzy spragnieni jesteście pokoju ,przyjdźcie do Mojego Serca , by zaczerpnąć ze źródła Mojego Miłosierdzia . Nie lękajcie się , lecz pełni ufności proście o przebaczenie , a otrzymacie je . Co więcej , dzieci Moje – Ja chcę jeszcze pomnożyć w was łaskę wytrwania i świadectwa ,abyście całemu stworzeniu głosili Moje Miłosierdzie . w obecnym czasie chce was wszystkich powołać na apostołów Mojego Miłosierdzia aby w ten sposób jeszcze bardzie przyciągnąć was do Siebie . Święto Mojego Miłosierdzia ustanowiłem dla wszystkich którzy pragną Mojego przebaczenia , ale również dla tych których serca   jeszcze zamknięte i związane grzechem . Dla nich wszystkich mam otwartą Ranę Mojego Serca ,aby mogli zostać obmyci Moją Krwią i zaczerpnąć wody życia . Ja jestem Zmartwychwstaniem i Życiem . Na Moim zmartwychwstałym ciele pozostawiłem ślady ran  Moich rąk i stóp  oraz bok aby był one nieustannym i nieprzemijającym świadectwem Mojego Miłosierdzia . W dniu sprawiedliwości będą one radością i błogosławieństwem dla tych , którzy uciekają się do Mnie i prosili o przebaczenie , a dla tych którzy uparcie odrzucali Moja ofiarę i bezcześcili Moją Krew ,będą znakiem ich winy i Mojej sprawiedliwości . Nie lękajcie się przyjść do Mnie ! Miejcie odwagę przed światem ,by upaść na kolana i prosić o przebaczenie . Utrzymujcie w sobie łaskę dzieciństwa Bożego , by sakramencie pokuty zadość uczynić Mojej Miłosiernej Miłości za tak wiele zniewag i pojednać się ze Mną .Kołaczcie a Ja otworzę dla was Moje Serce i wleje ogrom łask . Czyż nie powiedziałem – także do was – w przypowieści , że choćbyście przyszli w nocy do waszego przyjaciela i prosili go o chleb ,on wstanie i da wam tyle , ile wam potrzeba . Bądźcie zatem wytrwali w waszych prośbach i dziękczynieniu Bogu za wszystko , co otrzymujecie  przez Moja mękę , śmierć i zmartwychwstanie . Pamiętajcie jednak , dzieci Moje  , że kto obrazi moja Sprawiedliwość , zawsze może uciec do mojego Miłosierdzia , lecz kto nadużywa Mojej Sprawiedliwości , ten nigdzie nie znajdzie schronienia . Nie dlatego okazuję wam Moje Miłosierdzie , abyście je lekceważyli i ignorowali . Tak, jak wam powiedziałem , Ja nigdy nie cofnę Mojego Miłosierdzia ; jednak będziecie doświadczać Mojej Sprawiedliwości , ze względu na wasza zatwardziałość . W każdym czasie ta czyńcie i tak wypowiadajcie swoje słowa , jakby to był czas Sądu – bo taką miarą jaką wy mierzycie , i wam będzie odmierzone . To samo dotyczy waszych niespokojnych serc i myśli : jeśli głosicie śmierć i zniszczenie , to stajecie się narzędziami w reku tego , który pragnie waszej śmierci . A Mnie potrzebni są świadkowie Mojego Miłosierdzia i Mojego Zmartwychwstanie – szczególnie w tym czasie , gdy chce udzielić wam łaski abyście wzrastali we Mnie ; abyście przemieniali i otwierali wasze serca na działanie Duch Świętego . Wasze oczekiwanie na objawienie Mojej Chwały i na sąd jest przecież jest przecież oczekiwaniem na zbawienie dla całego stworzenia – na pełnie Mojego Miłosierdzia . Na to wydarzenie przygotowuje was Duch Święty oraz Moja Matka ,która jest Matka Miłosierdzia , ponieważ wstawia się nieustannie za wami i wyprasza dla was moje Miłosierdzie . Przed pełnią Mojej Sprawiedliwości  objawiam wam Moje Miłosierdzie ,abyście wśród ciemności mieli w sobie wiarę , nadzieję , miłość  oraz ufność .

   SERCE JEZUSA – TO BRAMA DO NIEBA  NIEZAPOMINAJMY MIESIĄC CZERWIEC , KŁANIA SIĘ  NABOŻENSTWO DO SERCA BOGA  - CUDA EUCHARYSTYCZNE  BADANE PRZEZ NAUKOWCÓW POTWIERDZAJĄ  OBECNOŚĆ  FIZYCZNĄ , SERCA  I TKANEK SERCA JEZUSA CHRYSTUSA  ,  CHWAŁA  BOGU

RELIKWIE  PRAWDZIWEGO  KRZYŻA  CHRYSTUSUWEGO  NA KTÓRYM  UMIERAŁ JEZUS CHRYSTUS  ,  W RAMACH  MISJI ŚWIETYCH  ODWIEDZAJĄ PARAFIE W POLSCE – Krzyż Pana Jezusa został odnaleziony  w Jerozolimie w 327 r.  Miejscu ukrycia podał Biskup  Jerozolimy Makary ,wskazówką był tytuł –titulus - winy w trzech językach odnalazła go św Helena Krzyż podzielony został na trzy czesci ,jedna została oddana Kościołowi w Jerozolimie , druga do Rzymu , trzecia do Konstantynopola , TITULUS JEST OBECNIE PRZECHOWYWANY W WATYKANIE    . SĄ TO NAJWIEKSZE I NAJŚWIETSZE RELIKWIE NA TYM DZRZEWIE  DOKONAŁ SIĘ NASZE  ODKUPIENIE . PODOBNĄ RELIKWIA JEST CAŁUN TURYŃSKI .

100 lecie Objawień Fatimskich 13 maj   1917 – 2017 r. 80 tysięcy ludzi błagało o przebaczenie Boga gdy słońce spadało na ziemię ateiści drżeli ze strachu , masoneria się nawracała . Rząd masonów upadł , Kościół Katolicki w Portugali  umordowany ,umęczony przez rząd szaleńców , podnosił się mocą Bożą, na znak Najświętszej Maryi Panny   z Nieba .

Pamiętajmy że Nasz Ojciec Niebieski Bóg Abrahama  ,Izaaka ,Jakuba  tak nas Kocha że dał swojego syna Jezusa Chrystusa na świat by Nas Zbawić , Kochajmy i czcijmy  Całą  Trójce Przenajświętszą

W naszej stolicy Duchowej w Częstochowie  na Jasnej Górze obchodzimy Rok Jubileuszu 300lecia  Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej

 ( stare podania Głoszą  że św . Łukasz Ewangelista namalował ten obraz  na desce ze stołu zrobionego przez naszego Zbawiciela Chrystusa ,słuchając słów  Najświętszej Maryi  Panny ,która opowiadała o swoim synu Jezusie .Obraz  początkowo znajdował się w Okolicach Jerozolimy , później cesarzowa zabrała go do Konstantynopola , dalej przeniesiono go bliżej Polski  i trafił do dóbr  księcia Władysława  Opolczyka  ,dalej miała trafić nasza Matka NMP do Opola  , ale przez  cudowne zatrzymanie koni wybrała Częstochowę  ,KsiążeW. Opolczyk na to się zgodził  i sprowadził do opieki nad Jej  wizerunkiem Ojców Paulinów  . Broniła Konstantynopola  przed Saracenami  , Jasnej Góry Przed Szwedami . Ma trzy rany  dwie cięte na twarzy od Husytów  który umarł po zadaniu ciosów , i jedną od strzały  tatarów. )

 

INTRONIZACJA JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI  W SANKUARIUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA W KRAKOWIE ŁAGIEWNIKACH 19 LISTOPADA 2016 ROKU

EPISKOPAT POLSKI PRZYGOTOWUJE TEKST INTRONIZACJI ,MA BYĆ TO POCZATEK PROCESU INTRONIZACJI

  Nasz Sztandar Polaka Bóg Honor Ojczyzna , a tu w roku 1050 Rocznicy . robactwo szatana odważyło się sprofanować Naszego Boga Jezusa Chrystusa w miejscowości Lipiany koło Pyrzyc . Skazali się na śmierć wieczną .Bóg nie da drwić z siebie . Podpisali się trzema szóstkami sługusy szatańskie .Bóg posyła Anioły by ukarać ta zbrodnie . Węża  trzeba zmiażdżyć zanim ukąsi.  Dobrze że są ci co Polskę i Wiarę  noszą w sercu , Przetrwa Naród Polski to przetrwa wiara Polaków . 

 

Biblijne ziarnko gorczycy podniesione w palcach w stronę nieba przysłania 156000 galaktyk , to są obliczenia współczesnej nauki , skoncentrujmy się na stwórczym akcie Boga Ojca .On ze swoim Synem Jezusem Chrystusem nas kocha , pragnie naszego szczęścia i tu na ziemi a później w niebie .Na ludzkość czeka tak wiele, przecież nie znamy nawet naszej galaktyki . Czy zdamy egzamin z człowieczeństwa , czy sami się wyniszczymy ? czy skończymy jak idioci z bronią w ręku , czy jak mądrzy ludzie z miłością w sercu  przetrwamy ? . Przecież Bóg chce byśmy mądrze korzystali z tego co stworzył , chce żebyśmy się rozmnożyli i rozprzestrzenili . Bóg nie chce naszej zagłady . To szatan podsyca konflikty on chce naszego zniszczenia . My odwrotnie dążmy do świętości , miłości i pokoju do tego powołał nas Bóg .  . Już teraz sprzedawane jest czyste powietrze w puszkach w zatłoczonych miastach Azji . Słuchajmy papieża Franciszka zadbajmy o naszą planetę Ziemię to nasz Dom . Apostolm 

 ( Nowe technologie wykorzystanie ,słońca , wiatru , geotermii , biomasa , przypływy morza ,rzeki . Jeżeli tego nie zrobimy to większość przybrzeżnych miast będzie pod wodą  )

 

Różaniec o Imieniu Jezus – kiedyś ludzie  modlili się  do Jezusa tym Różańcem obecnie mało modlimy się do Jezusa . Jest to piękna modlitwa z obietnicą kto by raz odmówił tę modlitwę będzie w Niebie. Tak się zaczyna i kończy jak różaniec Maryjny te same ma tajemnice .Na dużych paciorkach mówi się Ojcze Nasz.. i Zdrowaś Mario.. .Na małych paciorkach w Tajemnicach radosnych –Jezu Synu Dawida zmiłuj się nad nami .W Tajemnicach światła –Jezu Boski Mistrzu zmiłuj się nad nami .W tajemnicach bolesnych Jezu Nazareński Królu Żydowski zmiłuj się nad nami .W tajemnicach chwalebnych –Jezu Synu Boga Żywego zmiłuj się nad nami . Książeczka do Nabożeństwa dla Katolików ,, Najświętsze Serce Jezusa ,,

Imprimatur Częstochowa 7 maj 1927 Vicarius Generalia Fr. Mireski  Sekretarius Dr.Stanisław Zając –Tajemnice światła uzupełniono

Chrześcijanie są chrzczeni w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego ponieważ jest tylko jeden Bóg , Ojciec wszechmogący i Jego jedyny Syn  Jezus ,i Duch Święty : Trójca Święta . –Katechizm Kościoła Katolickiego –paragraf drugi 233

Bogiem Katolików jest Trójca Święta

Kościół Rzymsko  Katolicki Jest Święty i każdy w Kościele powołany jest do Świętości

W Kościele Trzeba Trwać i podporządkować się Papieżowi, obecnie Franciszkowi

Wszelkie próby niepodporządkowania się Biskupom i Papieżowi są zdradą i rozdzieraniem mistycznego ciała Jezusa Chrystusa

 

Godz 8.16 Hiroshima po Mszy św. Ośmiu Jezuitów żyjących nabożeństwem Różańcowym zostało porwanych ogniem i siłom eksplozji atomowej wirowali w ogniu o temperaturze 3000 stopni Celsjusza i sile uderzeniowej 1500 km /h. Spadli na podłogę klasztoru ,wokoło  była pusta  powierzchnia  ,domy zniszczone ludzie wyparowali  przetrwały figury Pana Jezusa z Sercem i NMP z Niepokalanym Sercem ,klasztor i katedra i oni Jezuici o.Hubert ,o Hugo ,o Wilhelm i inni .200 razy podawano ich specjalnym badaniom nie stwierdzono żadnego urazu, choroby popromiennej nie stwierdzono dożyli późnej starości. Bóg uchronił przed Atomem   . Dlaczego milczy się o tym ? Weźmy różaniec do ręki  i walczmy o swoje i innych zbawienie .Taką Moc Bożą ukrywa ta Maryjna  modlitwa Różańcowa  w orędziu Fatimskim mówi o tym Najświętsza Maryja Panna .  

Pan Jezus uczynił cud przez ukazanie swej agonii 8 tysiącom ludzi z dostojnikami kościoła  , w  Kościele Limpias , Santander ,Hiszpania . W głównym ołtarzu ożył  na krucyfiksie lata 1914 – 1921 r . rozbudził wiarę w parafii , już nie było wiernych , czy my też czekamy na taki cud ? 

 

 

      7 SIERPNIA DZIEŃ BOGA OJCA CAŁEJ LUDZKOŚCI POWIERZMY OJCU NIEBIESKIEMU SWOJE SPRAWY ON NAPRAWDE  POMOŻE WAM, MNIE POMÓGŁ .DZIEŃ WYZNACZONY PRZEZ KOŚCIÓŁ KATOLICKI

                        BÓG OJCIEC STWORZYCIEL KOCHAJACY WSZYSTKICH

LUDZI NA ZIEMI ZWRACA UWAGĘ ŻE LUDZIE ZAPOMNIELI ODDAWAĆ MU CZEŚĆ , CHWAŁĘ I MIŁOŚĆ MU NALEŻNĄ .

DOBRY BÓG OJCIEC PRAGNIE PRZYTULIĆ KAŻDEGO CZŁOWIEKA I GO ZBAWIĆ – CZYTAJ ,, ŚWIADECTWA” BÓG OJCIEC,ABAB ,PATER ,DEUS , OMNIPOTENS .

BÓG OJCIEC MÓWI ;

WSZYSCY CI KTÓRZY WEZWĄ

 MNIE IMIENIEM OJCA

 -CHOĆBY TYLKO JEDEN RAZ – NIE ZGINĄ , ALE PEWNI BĘDĄ ŻYCIA WIECZNEGO RAZEM Z WYBRANYMI.

Pod wezwaniem Boga Ojca powstały Kościoły w Zaporożu  poświecony przez J.E.Bp Jana Olszanskiego, Drohiczynie , Boga Ojciec czczony jest również w Bielinie w Sanktuarium św. Wojciecha , Obraz Boga Ojca  poświęcił J.E Bp Edward Frankowski

 

Orędzie rozprowadzają Jezuici z Bydgoszczy z parafii p.w. św. Andrzeja Boboli

 

BÓG DAJE NAM PAPIEŻA FRANCISZKA NAMIESTNIKA CHRYSTUSOWEGO BY ODNOWIŁ KOŚCIÓŁ - SŁUCHAJMY GO W NIM NADZIEJA

 

KRZYŻ W SZKOŁACH I MIEJSCACH PUBLICZNYCH

NIE STANOWI NARUSZENIA PRAW DO WOLNOŚCI ANI NIE JEST ELEMENTEM INDOKTRYNACJI . WYKŁADNIA WIELKIEJ IZBY TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA W STRASBURGU ,TYM SAMYM W UE OBOWIĄZUJE NAS TA WYKŁADNIA .!!

 

 

- z człowiekiem jest tak :

1.     Poczęcie- połączenie plemnika i komórki jajowej tworzy się zygota i tym momencie otrzymuje dusze od Boga  i jest człowiekiem , każde niszczenie tego życia jest morderstwem .

2.     Narodzenie- człowieka po  9 miesiącach lub mniej gdy dziecko jest wcześniakiem , kobieta rodzi dziecko , dziecko otrzymuje anioła stróża.

3.     Chrzest święty - zmazywany jest grzech pierworodny i dziecko- człowiek poprzez ten sakrament włączone zostaje do społeczności kościoła .

4.     Komunia święta – do człowieka przychodzi  Pan Bóg Jezus Chrystus w postaci chleba Eucharystycznego – Hostii, jest to po słowach konsekracji kapłana ciało Jezusa Chrystusa – że tak jest daje Bóg wielokrotnie znaki poprzez tzw. cuda Eucharystyczne , czyli hostia konsekrowana zamienia się w ciało Jezusa Chrystusa ( mięśnie serca Boga , stwierdzono to już wielokrotnie , cuda te można zobaczyć w wielu miejscach w świecie )

5.     Bierzmowanie człowiek napełniony zostaje Duchem Świętym umocniony zostaje w wierze i otrzymuje dary Duch świętego – nałożenie rąk przez biskupa.

6.     W czasie życia człowiek może korzystać z innych sakramentów kościoła .

7.     Podczas życia  człowieka na ziemi , wszystkie jego czyny zapisywane są w księdze życia ( podczas modlitwy widziałem tą księgę ) , księga życia zapisuje to co człowiek czyni i to co w tym czasie myśli , zapisuje też stany ducha . Jak człowiek stanie przed Bogiem to wszystko jest odkryte bo ta księga pokazuje .

8.     Jeżeli człowiek jest Chrześcijaninem ma obowiązek dzielić się Dobrą Nowiną -Ewangelią z innymi ludźmi , to jest wyrazem największej miłości  do drugiego człowieka kierowanie go ku zbawieniu .

9.     Jeśli człowiek ma rodzinę ma obowiązek przekazania wiary w Prawdziwego Boga  -Trójcy Przenajświętszej Boga Ojca ,Syna jego Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego - swojemu potomstwu .

10. Człowiek ma obowiązek jako dziecko Boże wspierać i bronić  Kościół mistyczne ciało Chrystusa .

11. Przez całe życie człowiek powinien mieć czas na rozmowę z Bogiem i dni wyznaczone przez kościół święcić . Nawet jak nie słyszy Boga ma mieć świadomość że Bóg go słucha ( niektórzy słyszą Boga inni nie słyszą ale wszyscy mogą stwierdzić działanie Boże .

12. Przez całe życie musi być człowiek przygotowany na przejście do życia wiecznego . Dlatego trzeba korzystać z sakramentu pojednania z Bogiem ( spowiedź święta i brać Boga do serca w Eucharystii ).Bo nie-zna człowiek godziny swojej śmierci . Sakrament chorych również służy przygotowaniu człowieka do śmierci , ale też może prze ten sakrament jak sama nazwa mówi człowiek może otrzymać od Boga łaskę zdrowia .

13.  Po śmierci człowieka Bóg wie kiedy to się stanie czyli rozdzieleniu duszy od ciała człowiek trafia do szczególnego miejsca tzw. świetlisty tunel , wielokrotnie to ludzie stwierdzili.

14. Poprzez  ten tunel dostaje się człowiek do wieczności i staje przed Bogiem widzi i czuje wielką miłość BOGA do siebie .

15. Wtedy otwiera się jego księga życia i człowiek staje w prawdzie i zdaje relacje ze swojego ziemskiego życia tzw. sąd cząstkowy .

16. Wtedy człowiek i jego postępowanie w ziemskim życiu decyduje gdzie spędzi wieczność .

17. Niebo czyli życie z Bogiem pełnia szczęścia .

18. Czyściec kiedy nie jest w pełni doskonały i święty by dostać się do nieba ale podlega już zbawieniu .

19. Wieczne potępienie jak nie chce żyć z Bogiem .

20. Nawrócenie- człowiek podczas całego ziemskiego życia ma szanse się nawrócić, drogę nawrócenia pokazuje kościół (sakrament pojednania ) , Bóg porusza sumieniem by człowiek się nawrócił . Bóg jest Miłosierny i jeżeli człowiek w skrusze serca poprosi o przebaczenie Bóg lituje się nad nim i przebacza nieraz w ostatniej chwili życia . Każdy człowiek  który wierzy w Boga ma szanse się nawrócić czyli poprosić Boga   o litość i miłosierdzie Boże . Bóg pragnie zbawić człowieka bo go kocha i pragnie by był szczęśliwy z nim w niebie .

21.  Każdy człowiek jest przeznaczony do zbawienia bo za każdego człowieka Jezus Chrystus zapłacił swoją Najświętszą krwią.

22. Przez całe życie na ziemi toczy się walka o zbawienie każdego człowieka .

23. Bóg przez całe życie daje człowiekowi znaki swojej obecności czy przez kościół czy bezpośrednio czy przez innego człowieka .

24. Bóg jest Panem i Królem wszechświata jest wszechmogący i przeprowadzi sąd ostateczny

   

   

Pokochajcie  Jezusa bo on  was  bardzo  kocha  !!!

Czas by  olbrzym obudził  się , bodźcie współczesnymi apostołami ,pamiętajcie że każdy z nas stanie przed Bogiem i zda relacje z tego czy niósł Dobrą Nowinę innym ludziom !!!!!!!!!! 

Chrześcijańska Europo , co dwa dni meczet budują w tobie , przyglądaj się i patrz co zrobią z tobą .Już boją się wieczorami wychodzić z domów ,na razie płonące były samochody już słychać o ginących ludziach .Sama sobie szykujesz  jasyr , nie wytrzymasz tej wschodniej kultury ,jeśli nie zmienisz się będziesz opłakiwać swoje dzieci .

Na nasze strony weszło do tej 70653 osób

Życie siostry Faustyny

 

 

Jezus chce dotrzeć z Dobrą Nowiną po krańce ziemi

 

Strona znajduje się na serwerze www.republika.pl

Nasze Strony

www.jezusmesjasz.republika.pl 

www.jezusm.republika.pl

NDA

Czy doznałes kiedys oznak Miłosierdzia Bożego


Zobacz wyniki