Chociażby ktoś raz zmówił tą modlitwe, chociażby grzesznik najwiekszy otrzyma łaskę z Nieskonczinego Bożego Miłośierdzia-wedłóg słów Jezusa

Do odmawiania na zwykłej cząstce różańca

Na początku:

Ojcze nasz... Zdrowas Maryjo... Wierze...
Na dużych paciorkach:
Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
Na małych paciorkach:
Dla Jego Bolesnaj Męki miej miłosierdzie dla nas i całego swiata.
Na zakończenie (3 razy):
Świety Boże, Świety Mocny, Święty Niesmiertelny, zmiłuj sie nad nami i nad całym światem.

O Krwi i Wodo, któraś wytrysneła z Serca Jezusowego jako zdrójmiłosierdzia dla nas ufam Tobie.

(Wedłóg Dzienniczka św. Siostry Faustyny)

Strona główna